Årsmöte 2023

Lördag 11 Februari var det dags för Karateklubben Glädjens tredje årsmöte.Det bjöds på goda mackor ock dryck, och förutom årsmötes agendan bollades ideer samt synpunkter på verksamheten framgent.Sittande styrelse fick förnyat förtroende och utökades med två suppleanter, varmt välkomna Jenny ock Aleksander.Till valberedningen valdes, Håkan, Elsa och Erik.